Monthly Archives: Tháng Tư 2020

Cách ly xã hội 15 ngày và cơ hội tìm kiếm đầu tư an toàn

Cầu Thượng Cát kết nối khu vực phía Tây Bắc và Mê Linh

Dưới góc nhìn tích cực về thời gian mùa dịch, đây chính là thời điểm doanh nghiệp bất động sản nghiên cứu tái cấu trúc lại sản phẩm, cách triển khai bán hàng để phù hợp với xu hướng của thị trường, khách hàng có thể cảm nhận được sản phẩm mà không phải di […]