Lập quy hoạch khu đô thị 46,84ha tại huyện Đan Phượng

Đan Phượng là 1 trong 5 huyện được thành phố phê duyệt đề án trở thành quận
  • (CEOhomes Hana Garden trích HNMO) – UBND thành phố Hà Nội đã có Quyết định 5205/QĐ-UBND (ngày 20-11-2020) phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết Khu đô thị Hồng Thái, tỷ lệ 1/500 diện tích 46,84ha tại huyện Đan Phượng. Quy mô dân số dự kiến khoảng 4.000-4.300 người.
Đan Phượng là 1 trong 5 huyện được thành phố phê duyệt đề án trở thành quận
Đan Phượng là 1 trong 5 huyện được thành phố phê duyệt đề án trở thành quận

y hoạch chi tiết thuộc địa giới hành chính xã Thượng Mỗ và xã Đan Phượng (huyện Đan Phượng). Về ranh giới, phía Bắc và Đông Bắc là đường quy hoạch 16m, giáp khu dân cư và đất canh tác xã Thượng Mỗ; phía Nam là đường quy hoạch 40m (trục Tây Thăng Long); phía Tây là đường quy hoạch 16m, giáp dự án Khu giáo dục tập trung; phía Đông Nam giáp kênh Đan Hoài.

Quy hoạch xác định cơ cấu, chức năng sử dụng đất hợp lý; nghiên cứu, đề xuất các chỉ tiêu quy hoạch – kiến trúc và hạ tầng kỹ thuật cụ thể cho từng ô đất phù hợp Quy chuẩn xây dựng Việt Nam, tiêu chuẩn chuyên ngành liên quan; xây dựng khu chức năng đô thị đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, khớp nối với khu dân cư hiện có và các dự án đã, đang triển khai trong khu vực, bảo đảm yêu cầu phát triển đô thị đồng bộ, bền vững, đáp ứng yêu cầu phát triển chung của khu vực. Đồng thời, thực hiện nghĩa vụ phát triển nhà ở xã hội theo Nghị định 100/NĐ-CP ngày 20-10-2015 của Chính phủ và Nghị quyết 06/2013/NQ-HĐND ngày 12-7-2013 của HĐND thành phố Hà Nội.

Theo Quyết định, liên danh Công ty cổ phần Bất động sản Vinalines và Công ty cổ phần Đầu tư bất động sản Đan Phượng có trách nhiệm tổ chức lập quy hoạch chi tiết Khu đô thị Hồng Thái theo đúng nhiệm vụ quy hoạch chi tiết được phê duyệt.

HANOIMOI

Nguồn: Báo Hanoimoi

Cụm từ tìm kiếm: quy hoạch đan phượng, tây thăng long

Bởi: https://hanagardencitymelinh.vn